Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

Η εμπειρία της Άρχων στον σχεδιασμό και υλοποίηση ηλεκτρονικών κυκλωμάτων είναι πολύ μεγάλη με πελάτες από όλο το φάσμα της βιομηχανίας.
Έχουμε σχεδιάσει και παράξει ηλεκτρονικά κυκλώματα για το Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελληνικού Στρατού, για την Πολεμική Αεροπορία το Πανεπιστήμιο Πατρών και πολλές ιδιωτικές εταιρείες.
Πλέον διαθέτουμε τον απαραίτητο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή ηλεκτρονικών τυπωμένων κυκλωμάτων και την αυτόματη συναρμολόγηση τους.
Αφού μελετηθούν οι ανάγκες ενός έργου, γίνεται σχεδιασμός από τους μηχανικούς μας, κατασκευή και συναρμολόγηση του τελικού προϊόντος (in-house).

Κάποια δείγματα στις φωτογραφίες, τα ηλεκτρονικά ισχύος με μικροεπεξεργαστές που κατασκευάζουμε είναι ιδιαίτερα υψηλής πολυπλοκότητας- τεχνολογίας και συνεργάζονται άψογα με το λογισμικό που αναπτύσσουμε.