Ηλεκτροκινητήρες

Η Άρχων είναι μέχρι ώρας ο μοναδικός παραγωγός κινητήρων BLDC στην χώρα μας.
Η παραγωγή περιλαμβάνει την μελέτη-σχεδιασμό και την προσομοίωση των κινητήρων πριν αυτοί παραχθούν. Στα μετέπειτα στάδια γίνεται χύτευση αλουμινίου και κατεργασία, συναρμολόγηση μαγνητών, περιέλιξη τυλιγμάτων πυρήνα και καλωδίωσης ισχύος και αισθητήρων. Τέλος γίνεται δοκιμή σε ειδικό workbench για την επαλήθευση των χαρακτηριστικών του.
Μία καινοτομία που διαθέτουμε στους κινητήρες μας είναι η πολύ εύκολη επισκευή ή αλλαγή ελαστικού χωρίς να χρειάζεται αποσυναρμολόγηση ολόκληρου του κινητήρα όπως συμβαίνει με τους κινητήρες από χώρες του εξωτερικού.