Ηλεκτρικά οχήματα

Στην Άρχων έχουμε αναπτύξει εξολοκλήρου το εικονιζόμενο 100% Ελληνικό ηλεκτρικό όχημα για την εξυπηρέτηση της διανομής και μικρόμεταφορών.

Το έχουμε προσαρμόσει πλήρως στην ανάγκες των επαγγελματιών του κλάδου και επειδή όλα του τα μέρη είναι κατασκευασμένα από εμάς είναι πλήρως παραμετροποιήσημα για μελλοντικές βελτιώσεις.
Μία από τις καινοτομίες που διαθέτει είναι το σύστημα αυτόματης ισορροπίας που έχει σχεδιαστεί με χρήση AI και προδίδει στο όχημα πλεονεκτήματα όπως, οδική συμπεριφορά δικύκλου αλλά με μεγάλη ικανότητα μεταφοράς φορτίων που μόνο τρίτροχα ή τετράτροχα μπορούσαν.

Στο όχημα αυτό, οι κινητήρες έχουνε μελετηθεί-σχεδιαστεί από εμάς, έχουν χυτευθεί σε χυτήριο μας, έχουν κατεργαστεί στα σύγχρονα CNC μηχανήματα μας και γενικά είναι 100% ελληνική κατασκευή μας.
Τα ηλεκτρονικά του οχήματος, και αυτά έχουν μελετηθεί-σχεδιαστεί από εμάς, και επειδή διαθέτουμε μηχανήματα παραγωγής και συναρμολόγησης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων έχουν παραχθεί στις εγκαταστάσεις μας.
Ύστερα από πιστοποίηση σε οίκο του εξωτερικού το όχημα μας διαθέτει 150Km αυτονομία σε κύκλο WMTC1 και διαθέτει μπαταρίες μακράς διάρκειας
(Πάνω από 6000 κύκλους φόρτισης)